Belépés

Felhasználási feltételek

voszpiacter.hu
Általános Szerződési Feltételek

 

I. A szerződési feltételek alapfogalmai

I.1 Szolgáltató adatai

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (Továbbiakban: VOSZ)
Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Képviselője: Varga Julianna főkoordinátor
Tel.: +36 (30) 645-1269
Email ügyfélszolgálat: info@vallalkozo.info
Adóigazgatási azonosítószám: 19001724-2-42
Bejegyző határozat száma: 07-PK-600099/1989/01

I.2 A felhasználó

A VOSZ kizárólagos tulajdonában álló voszpiacter.hu (továbbiakban virtuális piactér) szolgáltatását igénybe vevő felhasználó, aki a voszpiacter.hu internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást eladásra ajánl, megrendel, vásárol, szerződéses jogviszonyba kerül.

I. 3. A közvetítő

A közvetítő szervezet a VOSZ, amely a voszpiacter.hu virtuális piacteret működteti. A közvetítő a felhasználó eladó és a felhasználó vevő termékeiért és/vagy szolgáltatásaiért semmilyen felelősséget nem vállal.
A közvetítő a sikeres üzletkötést nem garantálja, a kapcsolatfelvétel további csatornáit nem követi le. 

I. 4. A felhasználó eladó

A felhasználó eladó az a vállalkozás, amely termékét és/vagy szolgáltatását eladás és/vagy kapcsolatfelvétel céljából rögzíti a közvetítő által működtetett piacter.vallakozo.info virtuális piactéren. 

I. 5. A felhasználó vevő

A felhasználó vevő az a vállalkozás, amely felhasználó eladóval – annak céljainak figyelembevételével és elfogadásával felveszi a kapcsolatot a közvetítő által működtetett piacter.vallakozo.info virtuális piactéren. 

I.6. Virtuális piactér

A közvetítő (VOSZ) által működtetett online weboldal és annak teljes informatikai rendszere, melyet felhasználó eladó és felhasználó vevő regisztráció mellett igénybe vesz. 

I.7. A szerződés tárgya

A VOSZ közvetítői tevékenységet végez a voszpiacter.hu-n elérhető virtuális piactéren keresztül. A közvetítői tevékenység során a VOSZ-szal regisztrált szerződéses kapcsolatban álló felhasználó eladó termékei és/vagy szolgáltatásai miatt felhasználó vevő felhasználó eladóval kapcsolatba léphet.

II. Virtuális piactér szerződési feltételek célja:

A VOSZ a virtuális piactér szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a virtuális piactér szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a felhasználó eladó és felhasználó vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a virtuális piactér szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a virtuális piactér tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

II.1 A virtuális piactér szerződési feltételek közzététele

A virtuális piactér szerződési feltételek felhasználó eladó és felhasználó vevő által történő elfogadása a virtuális piactér szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a felhasználó eladó és a felhasználó vevő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a virtuális piactér szerződési feltételek módosultak, a felhasználó eladó és felhasználó vevő a változásokról belépéskor értesül, mely így elfogadottnak minősül. 

II.2 A virtuális piactér szerződési feltételek hatálya:

A VOSZ fenntartja a jogot, hogy a virtuális piactér szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A virtuális piactér szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A virtuális piactér szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a virtuális piactér szolgáltatója a virtuális piactér szolgáltatását biztosítja. 

III. A virtuális piactér szolgáltatása

A VOSZ a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a virtuális piactér szolgáltatását. 

III.1 A virtuális piactér szolgáltatásának területi hatálya

A virtuális piactér szolgáltatója által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető, azonban felhasználó eladó és felhasználó vevő csak és kizárólag Magyarországon bejegyzett, törvényes képviselettel rendelkező vállalkozás lehet. 

III.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

  • Egyedi és érvényes e-mail cím és jelszó.
  • A kapcsolattartó vezeték és keresztneve.
  • Pontos cégnév, székhely címe, megyei és városi adatokkal.
  • Adószám.

A regisztráció törlését a vásárló a piacter@vallakozo.info elektronikus levélcímen kérheti. 

IV. A virtuális piactér szerződésének létrejötte és módosítása

IV.1 Általános jellemzők

A szerződés a virtuális piactér felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A virtuális piactéren való vásárlás és/vagy kapcsolatfelvétel feltétele a regisztráció.

A VOSZ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. 

IV.2 Megvalósult tranzakció

A VOSZ jelen felhasználási szerződésben rögzíti, hogy a felhasználó eladó és a felhasználó vevő közötti kapcsolatfelvétel és a két szereplő közötti üzleti megrendelés a célja, azonban a virtuális piactéren nem követi nyomon ezen tranzakciók megvalósulását.

A virtuális piactér célja a hazai vállalkozások közötti üzleti partnerkapcsolatok fejlesztése vállalkozás- és üzletfejlesztési célból. 

V. A vásárló jogai és kötelezettségei

V.1 Az elállás joga

Felhasználó eladó és felhasználó vevő bármikor kérheti profilja és adatai törlését a piacter@vallakoz.info e-mail címre megküldött, ilyen tárgyú elektronikus levéllel. 

VI. Záró rendelkezések

VI.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a VOSZ nem iktatja. 

VI.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt elektronikus úton megteheti, így a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A VOSZ fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja. 

VI.3. A VOSZ felelőssége nem terjed ki

a felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.