Belépés

Felhasználási feltételek

voszpiacter.hu
Általános Szerződési Feltételek

 

I. A szerződési feltételek alapfogalmai

I.1 Szolgáltató adatai

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (Továbbiakban: VOSZ)
Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.
Képviselője: Varga Julianna főkoordinátor
Tel.: +36 (30) 645-1269
Email ügyfélszolgálat: info@vallalkozo.info
Adóigazgatási azonosítószám: 19001724-2-42
Bejegyző határozat száma: 07-PK-600099/1989/01

I.2 A felhasználó

A VOSZ kizárólagos tulajdonában álló voszpiacter.hu (továbbiakban virtuális piactér) szolgáltatását igénybe vevő felhasználó, aki a voszpiacter.hu internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást eladásra ajánl, megrendel, vásárol, szerződéses jogviszonyba kerül.

I. 3. A közvetítő

A közvetítő szervezet a VOSZ, amely a voszpiacter.hu virtuális piacteret működteti. A közvetítő a felhasználó eladó és a felhasználó vevő termékeiért és/vagy szolgáltatásaiért semmilyen felelősséget nem vállal.
A közvetítő a sikeres üzletkötést nem garantálja, a kapcsolatfelvétel további csatornáit nem követi le. 

I. 4. A felhasználó eladó

A felhasználó eladó az a vállalkozás, amely termékét és/vagy szolgáltatását eladás és/vagy kapcsolatfelvétel céljából rögzíti a közvetítő által működtetett piacter.vallakozo.info virtuális piactéren. 

I. 5. A felhasználó vevő

A felhasználó vevő az a vállalkozás, amely felhasználó eladóval – annak céljainak figyelembevételével és elfogadásával felveszi a kapcsolatot a közvetítő által működtetett piacter.vallakozo.info virtuális piactéren. 

I.6. Virtuális piactér

A közvetítő (VOSZ) által működtetett online weboldal és annak teljes informatikai rendszere, melyet felhasználó eladó és felhasználó vevő regisztráció mellett igénybe vesz. 

I.7. A szerződés tárgya

A VOSZ közvetítői tevékenységet végez a voszpiacter.hu-n elérhető virtuális piactéren keresztül. A közvetítői tevékenység során a VOSZ-szal regisztrált szerződéses kapcsolatban álló felhasználó eladó termékei és/vagy szolgáltatásai miatt felhasználó vevő felhasználó eladóval kapcsolatba léphet.

II. Virtuális piactér szerződési feltételek célja:

A VOSZ a virtuális piactér szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a virtuális piactér szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a felhasználó eladó és felhasználó vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a virtuális piactér szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a virtuális piactér tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. 

II.1 A virtuális piactér szerződési feltételek közzététele

A virtuális piactér szerződési feltételek felhasználó eladó és felhasználó vevő által történő elfogadása a virtuális piactér szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a felhasználó eladó és a felhasználó vevő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a virtuális piactér szerződési feltételek módosultak, a felhasználó eladó és felhasználó vevő a változásokról belépéskor értesül, mely így elfogadottnak minősül. 

II.2 A virtuális piactér szerződési feltételek hatálya:

A VOSZ fenntartja a jogot, hogy a virtuális piactér szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A virtuális piactér szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A virtuális piactér szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a virtuális piactér szolgáltatója a virtuális piactér szolgáltatását biztosítja. 

III. A virtuális piactér szolgáltatása

A VOSZ a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a virtuális piactér szolgáltatását. 

III.1 A virtuális piactér szolgáltatásának területi hatálya

A virtuális piactér szolgáltatója által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. 

III.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

  • Egyedi és érvényes e-mail cím és jelszó.
  • A kapcsolattartó vezeték és keresztneve.
  • Pontos cégnév, székhely címe, megyei és városi adatokkal.
  • Adószám.

A regisztráció törlését a vásárló a piacter@vallakozo.info elektronikus levélcímen kérheti. 

IV. A virtuális piactér szerződésének létrejötte és módosítása

IV.1 Általános jellemzők

A szerződés a virtuális piactér felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A virtuális piactéren való vásárlás és/vagy kapcsolatfelvétel feltétele a regisztráció.

A VOSZ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. 

IV.2 Megvalósult tranzakció

A VOSZ jelen felhasználási szerződésben rögzíti, hogy a felhasználó eladó és a felhasználó vevő közötti kapcsolatfelvétel és a két szereplő közötti üzleti megrendelés a célja, azonban a virtuális piactéren nem követi nyomon ezen tranzakciók megvalósulását.

A virtuális piactér célja a hazai vállalkozások közötti üzleti partnerkapcsolatok fejlesztése vállalkozás- és üzletfejlesztési célból. 

V. A vásárló jogai és kötelezettségei

V.1 Az elállás joga

Felhasználó eladó és felhasználó vevő bármikor kérheti profilja és adatai törlését a piacter@vallakoz.info e-mail címre megküldött, ilyen tárgyú elektronikus levéllel. 

VI. Záró rendelkezések

VI.1. A távoli felek közti szerződésekkel kapcsolatos kikötések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, azt a VOSZ nem iktatja. 

VI.2. A szerződés megszűnése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt elektronikus úton megteheti, így a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

A VOSZ fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja. 

VI.3. A VOSZ felelőssége nem terjed ki

a felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi, illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.